Testimony Kegong Roland

Bij het aankomen op de campus viel me de serieuze werksfeer van Chalmers onmiddellijk op. Bij de afdeling van Biologie en Chemische wetenschap hebben de laboratoria wat veel toestellen. Deze zijn ook groter en de oriëntatie en de planning was fantastisch. Elk laboratorium kan een totaal van 50 studenten ontvangen. Niet enkel de ruimte is groter, ook het aantal toestellen per student is hier duidelijk stukken hoger.  Er is veel meer interactie tussen student en docenten in Chalmers omdat ze ’s middags samen gaan eten in hetzelfde lokaal, ze communiceren zeer frequent en er is geen afstand tussen de studenten en docenten. De laboratoria voor masters, doctoraten en post-doctoraten studenten lijken kleiner qua volume maar hebben echt grote toestellen. Ik vond het interessant dat de masterstudenten en doctoraten mij kwamen helpen als ik het hun vroeg. Er zijn meer dan 30 laboratoria.

Het welzijn van de studenten is ook zeer belangrijk voor de universiteit. Zo zijn er heel wat faciliteiten zoals sporten, jeugdbeweging, cafés en andere studentenactiviteiten. Als voorbeeld, elke afdeling heeft een tafeltennislokaal. De studenten kunnen gaan ontspannen (tafeltennissen of lopen) en daarna een douche nemen voordat ze terug naar de les gaan. Ook financieel, is het onderwijs gratis in Zweden en de studenten worden maandelijks geholpen met een bedrag. De masters, biotechnologie duurt twee jaar in Zweden in vergelijking met België.

Buiten het schoolmilieu werden er veel internationale verschillen waargenomen. Winkelen, bier, eten, transport en accommodatie in het land is wel duurder. De Zweden hebben nooit gordijnen bij hun thuis. Ze dragen nooit schoenen of pantoffels thuis. Als jij iemand gaat bezoeken, weet je op voorhand dat je je schoenen aan de deur zal moeten afdoen. Zweden babbelen niet veel en nog minder als ze jou niet kennen. Op het werk gaat de communicatie tussen collega’s en medestudenten vlot met veel respect en geen discriminatie! Bijna niemand respecteert het zebrapad en de auto’s wachten meestal op de voetgangers die willen oversteken, brandt het verkeerslicht of niet (dus groen is groen en rood is groen!). Zweden eten graag zaadjes en leven heel gezond. De Zweedse overheid doet veel voor de natuur. De stad van Göteborg heeft een heel groot natuurpark.